ฟังชั่น แยกตัวอักษร

substr(ตัวอักษร,เริ่มจากตำเหน่ง,จำนวนตัวอักษรที่ต้องการ);

ตัวอย่างเช่น

$a="00147233";

$A=substr($a,0,3); ก็จะได้ 001

$B=subsrt($a,4,2); ก็จะได้ 47

$C=subsrt($a,6,3); ก็จะได้ 233

Comment

Comment:

Tweet