โซนเทียบเวลาทั่วโลก

posted on 03 Mar 2011 14:04 by poyalo in PHP
Time zone of World  
Pacific/Kwajalein (GMT-12:00) Eniwetok,Kwajalein
Pacific/Samoa (GMT-11:00) MidwayIsland,Samoa
Pacific/Honolulu (GMT-10:00) Hawaii
America/Anchorage (GMT-9:00) Alaska
America/Los_Angeles (GMT-8:00) PacificTime(US&Canada) LosAngeles,Seattle
America/Denver (GMT-7:00) MountainTime(US&Canada) Denver
America/Chicago (GMT-6:00) CentralTime(US&Canada) ,Chicago,MexicoCity
America/New_York (GMT-5:00) EasternTime(US&Canada) ,NewYork,Bogota,Lima
Atlantic/Bermuda (GMT-4:00) AtlanticTime(Canada) ,Caracas,LaPaz
Canada/Newfoundland (GMT-3:30) Newfoundland
Brazil/East (GMT-3:00) Brazil,BuenosAires,Georgetown
Atlantic/Azores (GMT-2:00) Mid-Atlantic
Atlantic/Cape_Verde (GMT-1:00hour) Azores,CapeVerdeIslands
Europe/London (GMT) WesternEuropeTime,London,Lisbon,Casablanca
Europe/Brussels (GMT+1:00hour) Brussels,Copenhagen,Madrid,Paris
Europe/Helsinki (GMT+2:00) Kaliningrad,SouthAfrica
Asia/Baghdad (GMT+3:00) Baghdad,Riyadh,Moscow,St.Petersburg
Asia/Tehran (GMT+3:30) Tehran
Asia/Baku (GMT+4:00) AbuDhabi,Muscat,Baku,Tbilisi
Asia/Kabul (GMT+4:30) Kabul
Asia/Karachi (GMT+5:00) Ekaterinburg,Islamabad,Karachi,Tashkent
Asia/Calcutta (GMT+5:30) Bombay,Calcutta,Madras,NewDelhi
Asia/Dhaka (GMT+6:00) Almaty,Dhaka,Colombo
Asia/Bangkok (GMT+7:00) Bangkok,Hanoi,Jakarta
Asia/Hong_Kong (GMT+8:00) Beijing,Perth,Singapore,HongKong
Asia/Tokyo (GMT+9:00) Tokyo,Seoul,Osaka,Sapporo,Yakutsk
Australia/Adelaide (GMT+9:30) Adelaide,Darwin
Pacific/Guam (GMT+10:00) EasternAustralia,Guam,Vladivostok
Asia/Magadan (GMT+11:00) Magadan,SolomonIslands,NewCaledonia
Pacific/Fiji (GMT+12:00) Auckland,Wellington,Fiji,Kamchatka
 
ใช้ตั้งค่า time zone
date_default_timezone_set ( 'Europe/Vienna' ); echo date ( 'H:i (dm)' );

edit @ 3 Mar 2011 14:10:02 by พีระพล โภยะโล

edit @ 3 Mar 2011 14:17:23 by พีระพล โภยะโล

Comment

Comment:

Tweet